Wè foto sa yo enteresan sou misyon an ki te fè pastè a Brandon Kennedy, yon gwoup Misyonè nan  Legliz Cross Church, Arkansas, Etazini, nan rejyon an pi lwen Sid Eta la Repiblik Dominikèn, ak Ayiti.

Se te yon gwo eksperyans, kote yo te vizite legliz, anseye timoun klas Bib, pastè fòmasyon ministeryèl, epi tou li fè travay konstriksyon.

Copyright © All right reserved.
%d bloggers like this: