Pa Ruddy Carrera. Ruddycarrera@outlookmission.org.

Septanm 30, 2016.

Jodi a nou vwayaje nan Nueva Rosa, yon Batey ayisyen tou pre Oviedo, san okenn èd nan men Eta a Dominikèn. Li se kominote ki pi pòv nan sid la byen fon.

Nou ofri sèvis medikal ak minis mesaj levanjil la nan plis pase 100 moun. Kontinye priye pou nou.

Denmen nou konte yo sèvi nan vil la nan Juancho.

Copyright © All right reserved.
%d bloggers like this: