Nan foto yo, wout la misyonè ekstraòdinè nan San Pedro nan Pedernales

Pa @Ruddy Carrera.           

Jodi a konkli semèn misyonè nan Legliz Batis Jan 3:16 ak Pastè Shadrach Difren nan diferan vil ak legliz Pedernales, ki te dirije divès pwogram pou legliz ak timoun tankou: batèm, evanjelizasyon, Sèvis adorasyon, espò, konstriksyon ak donasyon manje nan kominote ayisyen an nan Nueva Rosa.