Avanti misyonè

Pa @Ruddy Carrera.          

Epi li di yo: -Ale toupatou sou latè, anonse Bon Nouvèl la bay tout moun (Mak 16:15).

Avèk pawòl kout sa yo Senyè a te komisyone disip li yo, e li te konfye yo avèk misyon ki pi enpòtan pou tout tan: evanjelize mond lan. Sa se pou fè moun vin jwenn Bondye (2 Kor 5.19).

Seyè a te deja travay yon ti kras plis pase twa ane avèk yo, fòmasyon yo, ak fòmasyon yo pou sa yo yon travay delika. Apre lanmò li ak rezirèksyon, Jezi te bay manyen final la oswa fini nan chèf li (legliz li), depi li te konprann ke li ta dwe kontinye travay la ke li te deja kòmanse (Jan 14:12), avèk èd nan Sentespri a (Mak 13: 11).

Travay pou Bondye a ap anboche nan yon avanti. Li plezi Se pou yo jis itilize lafwa nou, imajinasyon nou, ak resous Bondye bay nou.

Senyè a kontinye ap mete konfyans nan legliz li a. Koulye a, li espere ke jenerasyon sa a nan kwayan pral sèvi ak resous yo tou yo rive jwenn unsaved la. Travay pou Bondye a ap anboche nan yon avanti. Li plezi Se pou yo jis itilize lafwa nou, imajinasyon nou, ak resous Bondye bay nou. Laprès la, entènèt la, radyo, televizyon, enprime, kote piblik, oswa tou senpleman, finans nou an. Ou gen rele a? Senyè a vle bay yon nouvo siyifikasyon nan lavi ou.

ruddycarrera@outlookmission.org