Pa @Ruddy Carrera.           

Etik kretyen jwe yon wòl enpòtan nan moun nan ak nan kominote kretyen an an jeneral, san konte eksplike, dekri ak bay zouti ki nesesè kognitif, li mennen moun nan enpak ak enfliyanse sosyete a ki antoure an jeneral, bay nati li, nati ak objektif natirèl nan objektif moun nan sou latè: pou fè lwanj non Bondye.

Reyinyon nan Konvansyon Batis nan Repiblik Dominikèn.

Li trè enpòtan ak dwa ke legliz kretyen an ap fè atelye sou etik kretyen. Sa a ta ka ede amelyore, temwayaj an bon nan manm li yo, nan kominote a nan legliz la. Ak sonje echèl ou nan valè nan kominote sa a. Kòm apot Pòl eksprime li nan Timote nan 1 Timote 4:12. An referans a:

1. Responsablite a
2. Onètete a
3. Respè
4. Disiplin la
5. Lwayote
6. K ap vini an
7. Angajman an
8. Konkirans la
9. Bon jan kalite a

Lè sa a, Legliz la gen pou mande pou direksyon Sentespri a nan lapriyè, sou sijè yo dwe diskite, ak sou style la ke atelye a ta dwe prezante. Tout dwe revolve sou baz kretyen etik valè, ki soti nan yon background biblik ak evanjelik.

Hugh Jackman te selebre Pòl Apot la nan estidyo yo Warner Bros.

Pa kite pesonn pase ou nan betiz paske ou twò jenn. Men, se pou ou tounen yon egzanp pou moun ki kwè yo, nan jan ou pale, nan jan ou mennen tèt ou, nan jan ou gen renmen, nan jan ou gen konfyans, nan jan w’ap mennen yon lavi ki dakò ak volonte Bondye (1 Timote 4:12).

Ekspozan yo dwe moun ki gen lafwa ki gen matirite, epi avèk ase tan nan levanjil la; si li posib ke yo gen kèk fonksyon ministeryèl. Lè sa a ta ede bay plis fòs nan sijè a yo dwe trete. Men, pi wo a tout moun ki pale yo se moun ki gen yon bon temwayaj, nan yon lavi transparan, epi ki gen yon bon manyen nan Ekriti yo.

ruddycarrera@outlookmission.org
Hasta aquí nos ayudó Jehová (1 Sam. 7:12).
CzechEnglishFrenchSpanish
error: COPYRIGHT © 2020 OUTLOOK MISSION. A DIVISION OF RUDDY CARRERA MINISTRIES. ALL RIGHTS RESERVED.
%d bloggers like this:
Outlook Mission

FREE
VIEW